null Khách hàng được tư vấn về dịch vụ tại OCB.


Đồng hành và hỗ trợ khách hàng

Với tiềm lực tài chính, nguồn vốn vững mạnh, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã có thể bức phá tăng trưởng trong năm 2020.

Nhưng ở điều kiện khó khăn chung của thị trường và yêu cầu giảm lãi suất cho vay từ cơ quan quản lý nhà nước, OCB đã thực hiện nhiều chính sách, giải pháp ưu tiên hỗ trợ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp.

Tính đến 31-12-2020, dư nợ tín dụng được tái cơ cấu như miễn giảm lãi vay, cơ cấu lại nợ… khoảng 1.000 tỉ đồng và hiện nhiều khách hàng được cơ cấu lại đang hồi phục tốt.

Chuyển hướng nguồn thu, đảm bảo an toàn tài chính

Trong câu chuyện lợi nhuận ngân hàng giữa dịch Covid-19, một số ý kiến cho rằng không ít ngân hàng vẫn báo lãi cao đột biến. Vậy sự tăng trưởng này có “đột biến” không?

CEO của OCB chia sẻ, sẽ là không đầy đủ nếu chỉ đánh giá hiệu quả lợi nhuận của một tổ chức qua con số tuyệt đối.

Trong kỹ thuật phân tích tài chính chuyên sâu, nhóm chỉ số ROAA (lợi nhuận trên tài sản trung bình) và ROAE (lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) là hai chỉ số tham chiếu để đánh giá và so sánh tương đồng.

null OCB luôn hướng đến sự tăng trưởng quy mô bền vững.


Cụ thể, ngân hàng là một ngành kinh doanh gắn chặt với biến động của nền kinh tế. Về cơ bản, khi việc kinh doanh tốt, ngân hàng phải có dự trữ cho những giai đoạn suy thoái.

Cần phải khẳng định OCB có khẩu vị thận trọng về rủi ro tín dụng, luôn đặt mục tiêu tăng trưởng quy mô bền vững đi cùng với chất lượng tài sản ngày một được nâng cao trong giai đoạn trước và ngày nay vẫn vậy.

Các ngân hàng cũng năng động chuyển đổi nguồn thu để hỗ trợ khách hàng. Như tại OCB, trong năm 2020, nhà băng này đang có một danh mục rất đa dạng, năng động để tăng khả năng sinh lời hiệu quả trong 3 năm gần đây, không chỉ tập trung vào nguồn thu từ tín dụng.

Chờ bệ phóng từ chuyển đổi số

Năm rồi, OCB đã được đối tác Gartner (công ty nghiên cứu và tư vấn công nghệ thông tin thế giới) kiểm định về hoạt động số hóa của ngân hàng.

Kết quả không bất ngờ nhưng ấn tượng, khi OCB có 3 tiêu chí được Gartner đánh giá dẫn đầu thị trường gồm:

1. Định hướng về phát triển số – tức là trả lời được câu hỏi “chúng tôi sẽ số hóa gì, lộ trình như thế nào?”.
2. Hệ thống nền tảng – hạ tầng mạng, an toàn bảo mật, các phần mềm lõi của ngân hàng và các hệ thống khác.
3. Triển khai thành công nền tảng Open API để phát triển ngân hàng mở.


null OCB đã triển khai các ứng dụng hỗ trợ như BPM từ cách đây 3 năm, hiện đã số hóa nhiều quy trình nội bộ của mình.


“Có 2 chỉ số chúng tôi sẽ tăng tốc phát triển trong thời gian tới gồm các sản phẩm, dịch vụ số như phát triển ứng dụng ngân hàng số OCB OMNI.  2021 sẽ là năm OCB dự kiến có nhiều bứt phá về mặt chuyển đổi số”, Tổng giám đốc OCB khẳng định.

Theo Doanh nhân Plus