Việc người lao động (NLĐ) đồng thời làm việc cho nhiều người sử dụng lao động (NSDLĐ) đã được pháp luật thừa nhận trong Bộ luật Lao động 2019 hiện hành.

Điều 19 của bộ luật này ghi rõ NLĐ có thể giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) với nhiều doanh nghiệp mà không hạn chế số lượng HĐLĐ được giao kết.

Dù vậy, để đảm bảo quyền lợi của mình, NLĐ cần lưu ý những vấn đề pháp lý sau đây.

Đọc kỹ trước khi ký hợp đồng lao động

NLĐ có thể giao kết nhiều HĐLĐ nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

Trước khi ký kết HĐLĐ với bất kỳ ai, NLĐ cần xem HĐLĐ có đầy đủ những nội dung bắt buộc theo quy định chưa, chẳng hạn về mô tả công việc, địa điểm làm việc, thời hạn hợp đồng, tiền lương,… Trước khi ký kết HĐLĐ với bất kỳ ai, NLĐ cần xem HĐLĐ có đầy đủ những nội dung bắt buộc theo quy định chưa, chẳng hạn về mô tả công việc, địa điểm làm việc, thời hạn hợp đồng, tiền lương,…

Theo điều 36.1 của Bộ luật Lao động, doanh nghiệp có quyền chấm dứt HĐLĐ với người thường xuyên không hoàn thành công việc theo tiêu chí đánh giá trong quy chế do doanh nghiệp ban hành.

Bạn có thể ký hai hợp đồng lao động cùng một lúc nhưng phải đảm bảo các quyền nghĩa vụ của hai bên, ví dụ về giờ giấc, về sản phẩm hoặc hoàn thành các công việc được giao,...quy định trong cả hai hợp đồng.

Và theo điều 125.4, nếu NLĐ không có mặt tại nơi làm việc mà không có lý do chính đáng 5 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong 365 ngày thì có thể xem là tự ý bỏ việc, có thể bị sa thải.

Một số doanh nghiệp có thể yêu cầu NLĐ ký thỏa thuận bảo mật thông tin, thỏa thuận không làm việc cho đối thủ cạnh tranh hoặc đưa những điều khoản đó vào HĐLĐ, nếu vi phạm, NLĐ có nguy cơ bị sa thải. Một số doanh nghiệp có thể yêu cầu NLĐ ký thỏa thuận bảo mật thông tin, thỏa thuận không làm việc cho đối thủ cạnh tranh hoặc đưa những điều khoản đó vào HĐLĐ, nếu vi phạm, NLĐ có nguy cơ bị sa thải.

Một vấn đề cũng không kém phần quan trọng là đối với người làm quản lý trong doanh nghiệp nhà nước thì không được kiêm nhiệm các chức danh quản lý trong doanh nghiệp khác.

Ngoài ra, một số lĩnh vực đặc thù sẽ có những quy định pháp luật hạn chế việc giao kết HĐLĐ để đảm nhiệm những chức danh quan trọng ở nhiều doanh nghiệp.

Các loại bảo hiểm bắt buộc

Tại khoản 4 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định NLĐ mà giao kết HĐLĐ với nhiều NSDLĐ thì chỉ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.

Bên cạnh đó, tại khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013 có nêu rõ trong trường hợp NLĐ ký kết nhiều HĐLĐ thì NLĐ và NSDLĐ của HĐLĐ ký kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Tuy nhiên, NSDLĐ của các HĐLĐ còn lại phải thanh toán một khoản tiền tương cho NLĐ ứng với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế, theo điều 168.1 Bộ luật Lao động.

Việc đóng bảo hiểm này là trách nhiệm của NSDLĐ mà không phải của NLĐ. Việc đóng bảo hiểm này là trách nhiệm của NSDLĐ mà không phải của NLĐ.

Nếu NLĐ cùng lúc ký kết và đang thực hiện nhiều HĐLĐ với nhiều doanh nghiệp thì NSDLĐ phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo từng HĐLĐ nếu NLĐ thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Quy định này này được áp dụng đối với bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, theo điều 43.2 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015.

Thuế thu nhập cá nhân

NLĐ ký kết HĐLĐ 3 tháng trở lên thì áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp ký hợp đồng lao động 3 tháng trở lên ở nhiều nơi (gồm 7 mức thuế suất tương ứng từ 5% - 35%).

null

NLĐ có thu nhập từ nhiều nơi , trong đó có nơi không ký HĐLĐ hoặc ký HĐLĐ dưới 3 tháng mà có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì bị khấu trừ 10% trên thu nhập.

Theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, mức giảm trừ gia cảnh đối với đối tượng nộp thuế và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc được thay đổi .

Mức giảm trừ gia cảnh này được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020. Mức giảm trừ gia cảnh này được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

Cá nhân có nhiều nguồn thu nhập thì chỉ được tính giảm trừ bản thân tại 1 nơi. Nếu muốn giảm trừ cho người phụ thuộc thì phải đăng ký tại công ty muốn giảm trừ.

Kết luận

Tóm lại, việc NLĐ làm việc cùng lúc cho nhiều NSDLĐ sẽ phát sinh một số vấn đề pháp lý có liên quan đến việc đóng các bảo hiểm bắt buộc và thuế thu nhập cá nhân của NLĐ.

Vì vậy, NLĐ cần thông báo và NSDLĐ cần nắm bắt thông tin về việc NLĐ ký kết HĐLĐ với NSDLĐ khác nhằm đảm bảo quyền lợi cho cả đôi bên khi giao kết HĐLĐ.

Bên cạnh đó, NLĐ cần cân nhắc về thời gian làm việc, sức khỏe bản thân để đảm bảo hiệu suất công việc cũng như các vấn đề về bí mật thông tin, bí mật kinh doanh của những NSDLĐ mình đang làm việc để tránh những tranh chấp phát sinh về sau.

Theo Saigon Times Online