Chuyển đổi số là xu hướng của các doanh nghiệp, đặc biệt khi dịch Covid-19 xảy ra. Đại dịch đã đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, buộc các doanh nghiệp phải nhanh chóng thích ứng dù họ chưa sẵn sàng để thực hiện chuyển đổi số.

Theo nghiên cứu của Nhóm bộ môn Quản trị của Đại học RMIT và KPMG Việt Nam, có đến 31% doanh nghiệp Việt Nam cho biết không có khả năng thực hiện chuyển đổi số.

null 31% doanh nghiệp Việt Nam cho biết không có khả năng thực hiện chuyển đổi số.


4 bước doanh nghiệp cần thực hiện để chuyển đổi số toàn diện

1. Xây dựng nền tảng dữ liệu và hệ thống bảo mật:

Chuyển đổi số khiến các thông tin doanh nghiệp sở hữu trở nên đáng giá, bởi nó có thể mang đến những giá trị rất lớn. Trong thời đại 4.0, nguồn dữ liệu chính là xương sống của một doanh nghiệp.

Vì thế, việc đảm bảo an toàn thông tin là ưu tiên hàng đầu để đánh giá tuổi thọ của nền tảng kinh doanh.

2. Xây dựng văn hóa công ty:

Đây là quá trình tiềm ẩn nhiều rủi ro nên doanh nghiệp cần xây dựng một văn hóa công ty dám chấp nhận thử thách, không ngại thất bại thì quá trình chuyển đổi số mới diễn ra một cách thuận lợi.

Ngược lại, nhiều doanh nghiệp có văn hóa không chấp nhận sai sót, trừng phạt sai lầm sẽ khiến nhân viên ngại thay đổi, ngại đột phá. Thậm chí, lâu dần sẽ hình thành văn hóa ngầm “đổ lỗi” hoặc không dám chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ được giao.

null Một văn hóa công ty dám chấp nhận thử thách, không ngại thất bại thì quá trình chuyển đổi số mới diễn ra một cách thuận lợi.


3. Thay đổi tư duy lãnh đạo, thực sự trao quyền cho nhân viên:

Mỗi nhân sự cần được “giải thoát” khỏi những công việc hành chính và hiểu rõ mục tiêu chuyển đổi số để có thể tập trung xây dựng chiến lược và những giá trị mới cho công ty.

Vì vậy, lãnh đạo cần cởi bỏ tư tưởng kiểm soát mà nên trao quyền cho nhân viên để họ thực sự có quyền tự quyết.

4. “Kế hoạch hóa” cơ chế tổ chức và vận hành nhân sự:

Dù chuyển đổi số có vẻ như liên quan nhiều đến công nghệ, nhưng con người mới chính là yếu tố quyết định sự thành công. Doanh nghiệp cần một đội ngũ nhanh nhạy, tinh gọn và tinh nhuệ, sẵn sàng đổi mới và đón nhận thử thách.

Để làm được điều đó, doanh nghiệp cần tư duy lại cơ cấu tổ chức và nhân sự của mình, bổ sung những nhân sự, kĩ năng còn thiếu, tinh gọn những vị trí dư thừa.

null Con người mới chính là yếu tố quyết định sự thành công của chuyển đổi số trong doanh nghiệp.


Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách làm việc và phương thức sản xuất, kinh doanh… dựa trên các công nghệ số. Đây là một quá trình chuyển đổi phức tạp và lâu dài, cần sự phối hợp đồng bộ của tất cả các bộ phận, phòng ban.

Doanh nghiệp có thể bắt đầu thử nghiệm từ bộ phận Nhân sự bởi đây là bộ phận quản lý “nguồn tài sản” quý giá nhất của công ty - con người. Khi mỗi nhân viên đều hiểu rõ ý nghĩa và mục đích của chuyển đổi số sẽ tạo nên động lực giúp cả công ty chuyển đổi số thành công.

Bộ phận nhân sự cần được “giải phóng” khỏi những công việc hành chính, giấy tờ khiến họ chưa thể toàn tâm trong việc đổi mới, hoạch định chiến lược của tổ chức.

Theo Báo Thanh Niên