Cuộc sống trên thế giới sẽ quay trở lại trạng thái bình thường trong vòng 1 năm tới đây.