"Khi bạn kết hợp tham vọng của một cá nhân với một thương hiệu, bạn sẽ có một tổ hợp cực kỳ thú vị cho tương lai."