"Trong hành trình khởi nghiệp, sự kiên trì tiến tới mục tiêu là điều tối quan trọng."