"Khi khách hàng hạnh phúc, họ chính là sự quảng bá tốt nhất cho thương hiệu của bạn."