"Bạn có thể may mắn phát minh ra một điều gì đó không ai nghĩ ra được, hoặc làm việc giống người khác nhưng là người nhanh nhất, hiệu quả và đúng thời điểm nhất."