"Tầm nhìn, sự tâm huyết với giấc mơ của bạn sẽ làm nên thành công của một công ty hay một dự án và thậm chí điều đó có thể thay đổi cả thế giới”.