"Hãy bắt đầu bằng lý do tốt đẹp nhưng cần thực hiện nó với kiến thức sâu rộng. Bạn sẽ có bước đi vững vàng, chắc chắn và tốc độ."