"Cái gì người khác ít làm, hoặc không có khả năng làm, mà mình làm được, làm tốt, thì đó chính là sự trưởng thành."