“Các co-working cần tạo ra không gian đặc sắc, tích hợp nhiều tiện ích và mang đến các cơ hội kinh doanh mới bên cạnh không gian làm việc".