"Những khách hàng khó tính nhất là nguồn học tập tuyệt vời nhất cho bạn."