"Kinh doanh sẽ có lúc thành công và thất bại, nhưng tôi đều xem những thất bại mình trải qua là một bài học quý giá."