"Dù ở bất kỳ độ tuổi nào, bạn cũng có thể làm thuê. Nhưng khởi nghiệp chỉ có thể thực hiện tại vài thời điểm nhất định."