"Muốn làm tốt cần tìm cách xây dựng team để lấp đầy các điểm mù về thị trường, cạnh tranh hoặc cách quản trị, đồng thời phải luôn mở rộng góc nhìn của mình."