''Yêu thương và tử tế với người khác không chỉ làm người khác cảm thấy được yêu thương mà còn giúp ta tìm được hạnh phúc và bình an trong nội tâm''.