"Đừng bao giờ sợ thất bại. Bạn chỉ cần đúng có một lần trong đời thôi."