"Coi bắn tên trúng hồng tâm là thành công, thì bước đầu tiên để thành công là gì? Điều đầu tiên cần làm đó là cần phải có mong muốn bắn cung trúng hồng tâm."