"Dù công nghệ có phát triển đến đâu thì cũng không làm thay đổi một nhu cầu cốt lõi của con người, đó là được kết nối chia sẻ trực tiếp và học hỏi, truyền cảm hứng."