"Thay vì đặt ra câu hỏi phải làm được gì và làm đến mức nào, những nhân sự trẻ cần đặt mục tiêu là làm thế nào và bằng cách nào để mình có thể đạt được những quả ngọt trên con đường sự nghiệp."