“Thời trang không bao giờ bão hòa mà luôn có một mảng xanh cho những gương mặt mới."