Giao tiếp hiệu quả để khơi gợi người khác hành động

Giao tiếp hiệu quả là một yếu tố quan trọng cho sự thành công của bất kỳ một cá nhân hay tổ chức nào.

Trong một cuộc khảo sát với một nhóm nhân viên về những thách thức họ gặp phải trong một tổ chức là gì, và kết quả là “vấn đề về giao  tiếp” được cho thường gặp phải nhất và đứng đầu danh sách.

Điều đáng nói trên thực tế họ vẫn được cung cấp đầy đủ thông tin, chiến lược, lời khuyên và các chương trình đào tạo có sẵn.

Vậy tại sao doanh nghiệp vẫn gặp phải vấn đề chia rẽ tổ chức khi liên quan đến giao tiếp?

Lý do chính là bởi giao tiếp thường được nhìn nhận từ quan điểm của người trình bày hoặc người nói.

Tuy nhiên, điều này lại không hề đảm bảo rằng quan điểm của người nhận thông tin hoặc người nghe cũng giống như vậy.

Nếu người trình bày không kết hợp nhu cầu và mong muốn nhận được thông điệp từ người nghe, thông tin truyền đạt sẽ không hiệu quả.

Nói cách khác, các thông tin cung cấp phải được coi là thú vị, hữu ích và hoặc liên quan đến người nhận mới mong tạo ra được sự gắn kết với người nhận và họ sẽ hành động dựa trên thông điệp đó.

Giao tiếp hiệu quả là một yếu tố quan trọng cho sự thành công của tổ chức. Giao tiếp hiệu quả là một yếu tố quan trọng cho sự thành công của tổ chức.

Từ giao tiếp hiệu quả tới giao tiếp thuyết phục

Một thông điệp có sức thuyết phục sẽ khuyến khích người nghe hành động, mặc dù không phải cuộc giao tiếp  nào cũng có mục đích này.

Có bốn loại giao tiếp, phân loại khác nhau về mức độ tham gia của người nghe.

Thông báo

Người trình bày có mục đích lớn hơn việc đưa ra những thông điệp, rằng họ mong muốn người nghe sẽ tìm thấy giá trị hoặc mục đích nào trong đó.

Giải trí

Người trình bày chia sẻ một phần thú vị của thông tin với rất ít hy vọng rằng người nghe sẽ hành động ngay lập tức với thông điệp nhận được.

Sự mong đợi cho phản ứng từ người nghe vẫn còn thấp, tuy nhiên thông tin đưa ra là cần thiết để mọi người hiểu được bối cảnh và viễn cảnh cho hành động trong tương lai.

Người trình bày mong muốn người nghe sẽ tìm thấy giá trị hoặc mục đích nào đó. Người trình bày mong muốn người nghe sẽ tìm thấy giá trị hoặc mục đích nào đó.

Thuyết phục

Người trình bày muốn thuyết phục và ảnh hưởng đến tư duy của người nghe để họ có suy nghĩ thấu đáo hoặc nhận ra một vấn đề.

Tuy nhiên, hành động ngay lập tức sau khi truyền tải thông điệp không phải luôn luôn đảm bảo.

Mục đích sâu xa hơn là để người nghe đáp ứng các thông điệp ban đầu hoặc thảo luận bổ sung.

Giao tiếp để hành động

Một thông điệp khiến người nghe phản ứng mạnh mẽ và ngay lập tức là rất quan trọng.

Xác định nếu người nghe hiểu được thông điệp và đã sẵn sàng để hành động là mục tiêu của loại giao tiếp này.

Đến diễn giả cũng thiếu thuyết phục trong giao tiếp

Thông thường, các diễn giả tin rằng họ đang sử dụng phong cách “Giao tiếp để hành động”, trong khi thực tế họ đang dùng “Thuyết phục” hoặc “Thông báo”, kết quả dẫn đến sự ngắt kết nối giữa người nghe và người thuyết  trình.

Người thuyết trình sẽ cảm thấy thất vọng rằng đội ngũ của họ không thực hiện một cách nhanh chóng với các hành động, và người nghe đang bối rối là tại sao các diễn giả đang cảm thấy thế.

Để tránh sự hiểu lầm trong giao tiếp, hãy xác định những mong muốn mà người nghe phản ứng trước khi trình  bày thông điệp.

Sau đó, chọn lọc thông điệp có lợi cho người nghe, không phải cho người trình bày.

Nếu hành động ngay lập tức là quan trọng, tập trung vào việc cung cấp thông tin cơ bản và quan điểm của việc giao tiếp.

Điều này được thực hiện tốt nhất bằng cách chia sẻ một sự cố, tình huống hoặc bối cảnh cụ thể.

Hãy kết thúc việc giao tiếp với một lời kêu gọi hành động rõ ràng và súc tích để minh họa lợi ích cho người nghe, để đảm bảo hành động liên quan đến mong muốn sẽ được thực hiện.

Dale Carnegie biến khả năng giao tiếp thành năng lực trình bày thực tiễn và truyền cảm hứng

Truyền thông hiệu quả là rất quan trọng trong bất kỳ vai trò nào.

Cho dù bạn đang thuyết phục các đồng nghiệp, bán sản phẩm cho khách hàng hoặc truyền năng lượng cho một đội nhóm, sức mạnh của bài thuyết trình của bạn sẽ tạo ra sự khác biệt giữa thành công và thất bại.

Dale Carnegie là tổ chức giáo dục toàn cầu tập trung vào việc biến đổi và phát triển các năng lực của các cá nhân và tổ chức.

Một trong những chương trình Huấn luyện nổi bật trong lĩnh vực giao tiếp của Dale Carnegie là khoá học: Năng lực trình bày Thực tiễn & Truyền cảm hứng diễn ra vào cuối tháng 3 năm 2022.

Mục tiêu của chương trình là giúp học viên trở thành những người thuyết trình tự tin, truyền cảm hứng và có khả năng ứng phó với mọi tình huống, mọi đối tượng.

Bên cạnh đó, học cách giao tiếp với sự rõ ràng và chắc chắn, tương tác với một sự tự nhiên và thái độ tập trung, truyền đạt trực tiếp và đơn giản các tài liệu phức tạp, cũng là một trong những tiêu chí nổi bật của khoá học.

Thông qua đó, học viên có thể khám phá cách để thể hiện sự tự tin và lòng nhiệt tình trong khi xây dựng uy tín. Khám phá các kỹ thuật để vượt qua các tình huống bất lợi và khuyến khích mọi người chấp nhận thay đổi và hành động.

Một khóa học của Dale Carnegie tổ chức. Một khóa học của Dale Carnegie tổ chức.

Khóa học này cung cấp các kỹ năng nâng tầm cho bạn để giao tiếp một cách tự tin đối với bất kỳ đối tượng nào.

Bạn sẽ nhận được các phương pháp và kỹ thuật đã được chứng minh để phát triển các bài thuyết trình hấp dẫn với sự hấp dẫn toàn cầu - có kết quả tích cực và nhất quán.

Đó là một trải nghiệm tạo ra sự khác biệt rõ rệt trong kết quả kinh doanh.

Khán giả của bạn sẽ quan sát bạn như bạn đã chuẩn bị, thông tin và sự tự tin.

Bạn sẽ thấy những lợi ích đo lường được thông qua năng lực giao tiếp, hình ảnh cá nhân, tổ chức và đạt được mục tiêu cuối cùng của mình.

Từ năm 1912, Dale Carnegie đã mang đến cho những người làm kinh doanh những công cụ giúp thành công trong việc định hướng các lĩnh vực kinh doanh phức tạp.

Dựa trên nền tảng đắc nhân tâm vốn là giá trị cốt lõi có lịch sử hàng trăm năm, Dale Carnegie mong muốn mỗi một cá nhân có thể biến đổi chính bản thân mình từ việc thay đổi tư duy, nhận thức và thói quen giao tiếp đặc biệt đề cao tính hiệu quả trong các hoạt động này.

Phương Trang, Trends Việt Nam