"Để đạt được thành công, đôi khi chúng ta phải chấp nhận thất bại và quay trở về vạch xuất phát".