“Điều quan trọng là vượt qua cảm xúc khó chịu và theo đuổi những điều mà bạn chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm được".