"Hãy tiếp tục sáng tạo. Hãy để sự tò mò làm la bàn của các bạn. Và, hãy nhớ rằng, ngày nào cũng là Ngày Đầu tiên".