"Nếu bạn không có một chiến lược di động, bạn sẽ rơi vào tình trạng khó khăn."