Thay vì tìm kiếm thành công, hãy thay đổi chính bản thân mình và rồi bạn sẽ hấp dẫn nó.