Kantar, công ty tư vấn thương hiệu và phân tích theo hướng dữ liệu hàng đầu thế giới, hôm nay đã công bố những phát hiện sơ bộ của một nghiên cứu mới về ý nghĩa của tính bền vững đối với người tiêu dùng châu Á. Các phát hiện chính của báo cáo gồm:

  • Có chưa đến một nửa số người tiêu dùng châu Á tham gia hoặc phản ứng tích cực với các vấn đề bền vững.

Trong đó, có 19% tự nhận bản thân là người tích cực trong vấn đề bền vững, 30% tự cho rằng mình đã tham gia vào các vấn đề bền vững.

  • 31% người dùng nói rằng họ bị tụt hậu trong các vấn đề bền vững trong khi 19% còn lại bày tỏ sự hoài nghi.

Ngoài ra, ba mối quan tâm hàng đầu về môi trường của người tiêu dùng châu Á cụ thể như sau:

  • Ô nhiễm nguồn nước (chẳng hạn như do thuốc trừ sâu hay sự cố tràn dầu).
  • Thời tiết khắc nghiệt (lũ lụt, bão, cháy rừng, hạn hán).
  • Ô nhiễm không khí.

Theo thống kê, có tới 58% người tiêu dùng sẵn sàng dành thời gian và tiền bạc để hỗ trợ các doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội.

53% người đã ngừng mua các sản phẩm và dịch vụ có tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội.

58% người được phỏng vấn cho biết cá nhân họ bị tác động bởi các vấn đề môi trường.

58% người được phỏng vấn cho biết cá nhân họ bị tác động bởi các vấn đề môi trường.

Nghiên cứu được công bố vào tuần trước tại một hội thảo trực tuyến cũng đưa ra ba yếu tố không ngừng làm suy yếu hành vi tiêu dùng bền vững gồm: Chi phí, Thoải mái và Tiện Nghi, cả ba yếu tố này đều tạo ra một "Khoảng cách giữa Hành vi và Giá trị" trong khu vực.

Báo cáo cũng đưa ra Khung Phát triển Bền vững của Kantar, có thể được sử dụng nhằm xây dựng một chiến lược lấy người tiêu dùng làm trung tâm để đạt được thành công.

Nghiên cứu này tận dụng phương pháp tiếp cận "Thanh kiếm và Lá chắn" để hiểu rõ hơn cách các thương hiệu trên các danh mục có thể điều hướng các vấn đề bền vững một cách có trách nhiệm bằng cách xác định nơi tập trung sự chú ý của họ, cách bản địa hóa mục đích thương hiệu của họ để giải quyết căng thẳng của người tiêu dùng địa phương và cách đổi mới để vượt qua khoảng cách giữa hành vi và giá trị.


Ông Trezelene Chan, Trưởng phòng Thực hành Chuyển đổi Bền vững của Kantar tại Singapore, đã tóm tắt các phát hiện và cho biết rằng, "Giai đoạn phát triển của châu Á và thực tế là nơi đây có một số công ty sáng tạo nhất thế giới mang lại cho châu lục này tiềm năng to lớn để tạo ra giá trị thương mại và giải quyết vấn đề môi trường cũng như các vấn đề xã hội.


Người tiêu dùng đang tìm kiếm các thương hiệu mang sứ mệnh xã hội và môi trường, có nghĩa là từ góc độ tiếp thị thì mục đích này đóng vai trò quan trọng và tính bền vững góp phần thúc đẩy lựa chọn của người tiêu dùng.
Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tầm quan trọng của việc áp dụng cách tiếp cận cục bộ đối với vấn đề bền vững. Mặc dù sứ mệnh của một công ty nên mang tính phổ quát toàn cầu, nhưng việc biến mục tiêu thành hành động đòi hỏi nhận thức về những căng thẳng vốn có trong mỗi thị trường.
Nhờ cuộc khảo sát này, có thể coi là cuộc khảo sát với quy mô lớn nhất từng có, mà lần đầu tiên, chúng tôi có thể xác định được vấn đề bền vững nào mà người tiêu dùng quan tâm nhất ở mỗi quốc gia và làm thế nào để chuyển đổi thành hành động dựa trên phân khúc người tiêu dùng".


Người tiêu dùng đang tìm kiếm các thương hiệu mang sứ mệnh xã hội và môi trường, có nghĩa là từ góc độ tiếp thị thì mục đích này đóng vai trò quan trọng và tính bền vững góp phần thúc đẩy lựa chọn của người tiêu dùng. Người tiêu dùng đang tìm kiếm các thương hiệu mang sứ mệnh xã hội và môi trường, có nghĩa là từ góc độ tiếp thị thì mục đích này đóng vai trò quan trọng và tính bền vững góp phần thúc đẩy lựa chọn của người tiêu dùng.

Nghiên cứu nền tảng phát triển bền vững tại châu Á năm 2021 của Kantar trải rộng trên chín thị trường (Singapore, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc), cung cấp những phát hiện mới nhất để giúp thương hiệu xác định nhu cầu của người tiêu dùng. Trên cơ sở đó, các tổ chức có thể xác định hướng phát triển trên hành trình bền vững. 

Nghiên cứu nền tảng phát triển bền vững tại châu Á năm 2021 của Kantar trải rộng trên chín thị trường, cung cấp những phát hiện mới nhất để giúp thương hiệu xác định nhu cầu của người tiêu dùng. Trên cơ sở đó, các tổ chức có thể xác định hướng phát triển trên hành trình bền vững.

Theo PR Newswire