"Khi đưa ra một sản phẩm, chúng tôi xây dựng các vòng phản hồi với không chỉ khách hàng mà còn là đối tác và nhân viên."