"Bạn phải để tâm đến tất cả những yếu tố thay vì chỉ làm những điều bạn thích. Hãy gạt bớt cái tôi xuống để tập trung vào những giá trị lớn lao hơn".