"Sự gắn kết giữa nhân sự với công ty được xây dựng dựa trên hoạt động tập thể, liệu pháp tinh thần giúp làm việc hiệu quả và sự quan tâm đến các nhu cầu thường nhật của nhân viên." Mai Nguyễn - Business Development Analyst của TVL Group