"Hãy có một lịch trình mang tính kỷ luật, chú tâm và đừng trì hoãn."