“Khi mọi thứ xung quanh thay đổi, hay chính chúng ta cũng thay đổi, phải đón nhận, vượt qua và sử dụng sức mạnh của nó để làm bản thân mạnh mẽ hơn”.