"Dù là tư vấn trực tiếp hay mua hàng trực tuyến, các công ty phải đáp ứng nguyện vọng và phục vụ khách hàng, chứ không phải ngược lại."