“Chúng ta có thể đẩy nhanh tiến trình nhưng không thể bỏ qua bất cứ một giai đoạn nào cả.”