"Thành công không phải là số tiền bạn kiếm được mà là sự khác biệt bạn tạo ra cho cuộc sống của người khác."