"Phải tích cực trau dồi bản thân, học hỏi kiến thức thì mới có thể hiểu và đáp ứng được nhu cầu của các nhà lãnh đạo hay chủ doanh nghiệp."