"Nên chia nhỏ những mục tiêu của mình ra để làm: xây dựng mối quan hệ, nâng cao kỹ năng bản thân, tìm hiểu thông tin đầy đủ. Tất cả kết hợp lại sẽ đạt được mục tiêu".