"Chúng tôi vào cuộc đua đường dài, không thể cạnh tranh bằng mọi giá khi nguồn lực công ty còn giới hạn, thay vào đó là cách đi phù hợp”.