“Nếu tiền lãi mỗi tháng chỉ để dành, mà không đầu tư hệ thống, cải tiến chất lượng nhân sự, thì doanh nghiệp sẽ dần thụt lùi”.