"Thách thức trong kinh doanh thời nào cũng có, nhưng nếu sản phẩm thực sự có giá trị, thì điều đó không phải là vấn đề quá nghiêm trọng."