"Bất cứ thứ gì tôi đang sở hữu chỉ là tạm thời. Những điều tôi làm mới là giá trị thực và tồn tại mãi mãi".