"Yếu tố "xanh" trong BĐS không còn là tiêu chuẩn cộng thêm để quảng cáo nữa mà đó là yêu cầu bắt buộc phải có nếu muốn dự án thành công."