"Khi quy trình sản xuất được số hóa thì chất lượng sẽ được đảm bảo."