"Ra 3 quyết định tốt trong một ngày, thế là đủ. Và chúng phải chất lượng nhất có thể."