"Không cần cân bằng theo hướng được cái này mất cái kia. Khi tận hưởng công việc và thấy vui vì được làm việc thì đó chính lúc ta tận hưởng cuộc sống."