"Để đảm bảo thành công trong xã hội “bình thường mới”,cần chuyển từ tư duy “sống sót” sang tư duy “phát triển”, bắt đầu nhìn nhận sự gián đoạn là cơ hội."