"Quan điểm của chúng tôi là dù đến trước hay đến sau thì bằng tâm huyết, nỗ lực và đội ngũ của mình, phải làm sao biến “khúc xương” trở thành “món ngon”.