"Khi mọi người hoạt động rời rạc và không làm việc trên tinh thần hướng tới một bức tranh chung là trải nghiệm khách hàng thì vấn đề sẽ càng khó khăn hơn."